mình mới học vb2 :tiếng anh.sư huynh nào khóa trên có up các file nghe của chương trình môn học kỳ đầu của khối D fofl hut thì cho e xin link e down nghe.thank trước