1. nguyên tắc chọn dây truyền công nghệ chưng cất dầu thô? thông số nào là quân trọng nhất khi khống chế hoạt động của tháp chưng?
2. tại sao phải thường xuyên thay xúc tác cracking, và việc này chỉ thực hiện ở thiết bị tái sinh mà không thực hiện ở thiết bị phản ứng?

mọi người giúp e với nha.ths