TÔI MÙA ĐÔNG LẶNG LẼ

Đời có buồn không em
Lệ hoen mi rơi khẽ
Em đi mưa phùn nhẹ
Xuyến xao một cung đàn
Cả hồn anh như tan
Tình yêu chia lối rẽ

Mùa đông đừng dài nhé
Để nắng còn sinh sôi
Buồn ơi đừng luân hồi
Để níu đời vui vẻ

Không còn ai chia sẻ
Mộng hóa sầu đơn côi
Vì em vội xa rồi
Tôi - mùa đông lặng lẽ

Minh Đức
3-12-2011
------------