Để chuẩn bị cho cuộc thi Sinh Viên nghiên cứu khoa học được tổ chức vào tháng 5 năm 2012,Viện Cơ Khí có đưa xuống 1 số đề tài khoa học với mong muốn các bạn Sinh viên nhiết tình hưởng ứng và tham gia NCKH.Sau đây là 1 số đề tài:

DANH SÁCH ĐỀ TÀI DÀNH CHO SINH VIÊN CLB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN CƠ KHÍ

1.Tự động hoá quá trình đóng mở Bariel.
 • Mục đích: Xây dựng mô hình ứng dụng tại những đường ngang dân sinh qua đường sắt tại một số khu vực ở Hà Nội .Mô hình hoàn toàn tự động, không cần sự can thiệp của con người
 • Yêu cầu :
 1. Tuyển sinh viên K53, K54 (ưu tiên K54).
 2. Làm việc theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 3 người.
 3. Có lòng nhiệt tình, ham học hỏi.
 4. Thời gian hoàn thành đề tài: 3 tháng.
 • Quyền lợi :
 1. Có cơ hội học hỏi cùng các bạn sinh viên có kinh nghiệm, tham gia nghiên cứu khoa học.
 2. Được hỗ trợ về kiến thức và trang thiết bị cần thiết trong phạm vi CLB.
 3. Tham gia báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên tháng 5 hàng năm.
2.Bảo mật thông tin liên lạc tầm ngắn
 • Mục đích : Xây dựng hệ thống thiết bị lưu trữ, mã hoá, truyền tải thông tin mã hoá và giải mã bằng công nghệ không dây.
 • Yêu cầu :
 1. Tuyển sinh viên K53, K54 (ưu tiên K53).
 2. Làm việc theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 3 người.
 3. Có lòng nhiệt tình, ham học hỏi.
 4. Thời gian hoàn thành 5 tháng.
 • Quyền lợi :
 1. Có cơ hội học hỏi cùng các bạn sinh viên có kinh nghiệm, tham gia nghiên cứu khoa học.
 2. Được hỗ trợ về kiến thức và trang thiết bị cần thiết trong phạm vi CLB.
 3. Tham gia báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên tháng 5 hàng năm.
Ghi chú:
Thời hạn đăng ký bắt đầu từ ngày 26/11/2011 cho đến ngày 12/12/2011.

Để biết thêm thông tin và đăng kí tham gia các bạn truy nhập link sau :
http://www.jrclub.org/index.php?opti...-bao&Itemid=54