chào các bạn. Ai có tài liệu gì hoặc sưu tầm được đề tài thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh THPT(trường chuyên thì càng tốt) thì share cho mình với nhé! mình cần gấp gấp!!! Địa chỉ: Vuphuong8788@gmail.com. Thank!!!