VỊNH THI LẠI

Nếu biết phải thi lại lần hai
Chắc là phải kiếm thằng đóng vai
Làm cap ca đơ đi thi hộ
Nếu không chắc sẽ chết chẳng sai

Nếu biết phải thi lại lần hai
Bao nhiêu mong ước đã tàn phai
Giấc mơ trụ hạng nay đã tắt
Ai ngờ lại phải đá lần hai


Nếu biết phải thi lại lần hai
Lần này chết chắc quả không sai
Mấy lão ra đề ôi khó quá
Tàn sát sinh viên chẳng chừa ai

Nếu biết phải thi lại lần hai
Không lẽ là mình đã làm sai
Thấy ơi ra đề sao "chuối" thế
Khiến em lại phải đứt lần hai

Nếu biết phải thi lại lần hai
Phen này kiếm lấy cỗ quan tài
Uống chai thuốc chuột cho chết quách
Đau đớn chi bằng thi lần hai

Nếu biết phải thi lại lần hai
Anh em đừng có quá bi ai
Noi gương anh Quảng ta học tập
Mai này thành đạt quyết không sai