User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Danh pháp trong hóa học hữu cơ

 1. #1
  HUT's Student Avatar của Quỳnh
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gửi
  273

  Mặc định Danh pháp trong hóa học hữu cơ

  Mình thấy cái phần này nó không quá khó nhưng nó lằng nhằng

  Sau đây là cách gọi tên este theo yêu cầu của một số học sinh

  http://www.moon.vn

  Tên este gồm: Tên gốc hiđrocacbon R’ + tên anion gốc axit (thay đuôi ic thành at)

  Ví dụ:

  - HCOOC2H5 : etyl fomat (hay etyl metanoat)

  - CH3COOCH=CH2 : vinyl axetat

  - CH2=CHCOOCH3 : metyl acrylat

  - CH2=C(CH3)COOCH3: metyl metacrylat

  - CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 : isoamyl axetat

  - CH3COOCH2CH=CHCH2CH2CH3 : hex-2-en-1-yl axetat

  - C6H5COOCH=CH2 : vinyl benzoat

  - CH3COOC6H5 : phenyl axetat

  - CH3COOCH2C6H5 : benzyl axetat

  - C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2 : etyl isopropyl ađipat

  - (CH3COO)2C2H4 : etylenglicol điaxetat

  - CH2(COOC2H5)2 : đietyl malonat

  - (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 : glixeryl trioleat (hay triolein hay trioleoylglixerol)

  - : glixeryl panmitostearooleat (hay panmitoylstearoyloleoylglixerol)

  - CH3[CH2]14COO[CH2]15CH3 : miricyl panmitat (hay sáp ong)

  Sau đây là một số quy tắc cơ bản của danh pháp IUPAC. Danh pháp này đã được hội hóa học cơ bản và ứng dụng quốc tế (the International Union of Pure anh Applied Chemistry) thông qua năm 1957.

  I – CẤU TẠO CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ CẤU TẠO CỦA TÊN GỌI

  Theo IUPAC, cấu tạo một hợp chất hữu cơ gồm một mạch chính và có thể có các nhánh, nhóm thế hoặc các nhóm chức gắn vào nó.

  * Ví dụ 1:

  Nhánh

  Mạch chính

  Nhánh Nhóm chức

  Do đó tên của một hợp chất hữu cơ phải phản ánh được các hợp phần cấu tạo nói trên. Tên theo danh pháp IUPAC gồm 3 phần: đầu, thân và đuôi:

  - Các nhánh, nhóm thế và nhóm chức phụ tạo nên phần đầu

  - Mạch chính hay vòng chính tạo nên phần thân

  - Tên nhóm chức chính tạo nên phần đuôi

  Trong ví dụ trên: 5,5 – đimetyl heptan 2 – on
  Đầu Thân Đuôi

  - Đầu: hai mạch nhánh metyl ở C số 5, đọc là 5,5 – đimetyl

  - Thân: mạch chính có 7C (đánh số từ 1 đến 7) không có liên kết bội, đọc là heptan

  - Đuôi: nhóm chức xeton ở C số 2, đọc là 2 – on

  Vì vậy hợp chất có tên là: 5,5 – đimetyl heptan 2 – on

  * Ví dụ 2:

  Nhánh


  Vòng chính Nhóm thế

  2 – amino – 1 – metyl benzen
  Đầu Thân

  Vì vậy hợp chất có tên là: 2 – amino – 1 – metyl benzen

  * Ví dụ 3:

  Nhóm chức chính  Vòng chính Nhóm chức phụ

  2 – hiđroxi benzen 1 - cacboxylic

  Vì vậy hợp chất có tên là: 2 – hiđroxi benzen – 1 – cacboxylic

  II – CÁCH CHỌN MẠCH CHÍNH VÀ ĐÁNH SỐ

  1. Với hiđrocacbon no

  - Mạch chính là mạch có nhiều nhánh nhất và dài nhất, số 1 phải dành cho C ở đầu gần mạch nhánh nhất

  * Ví dụ 4:

  Mạch chính

  Mạch nhánh

  2 – metyl butan

  - Khi mạch chính chứa hai nhánh ở vị trí cân đối thì số 1 ở đầu gần nhánh đơn giản hơn

  * Ví dụ 5:

  Mạch chính

  Các mạch nhánh

  4 – etyl – 3 – metyl hexan

  - Khi mạch chính có nhiều nhánh thì các số được đánh theo quy tắc số nhỏ nhất, nghĩa là phải đánh số sao cho tổng của chúng trong tên gọi là nhỏ nhất.

  * Ví dụ 6:

  Mạch chính

  Các mạch nhánh

  5 – etyl – 2,3 – đimetyl heptan (tổng = 2 + 3 + 5 = 10)

  - Nếu đánh số ngược lại, hợp chất sẽ có tên là: 3 – etyl – 5,6 – đimetyl heptan có tổng = 14. Theo thứ tự chữ cái thì etyl phải được đọc trước metyl.

  2. Với hiđrocacbon không no

  - Mạch chính là mạch có nhiều liên kết bội và dài nhất, số 1 dành cho C ở đầu gần liên kết bội

  * Ví dụ 7:

  Mạch chính

  Mạch nhánh

  3 – metyl hexa – 1,4 – đien

  - Khi có cả liên kết đôi và liên kết ba ở mạch chính thì số 1 ở đầu gần liên kết đôi

  * Ví dụ 8:


  Pen – 1 – en – 4 – in

  3. Với hợp chất mạch vòng

  - Mạch chính là mạch vòng, số 1 dành cho C trong mạch chính mang nhánh đơn giản nhất, các số tiếp theo được đánh theo quy tắc số nhỏ nhất.

  Ví dụ 9 Ví dụ 10 Ví dụ 11  3 – etyl – 1 – metyl xyclohexan 1 – metyl – 3 –propyl benzen 2 – etyl – 1 – metyl naphtalen

  - Khi hợp chất có nhiều vòng rời rạc thì mạch chính là mạch thẳng.

  * Ví dụ 12:  1,1,1 – triclo – 2,2 – bis(4 – clophenyl) etan (DDT)
  (bis thay cho đi nếu nhóm thế phức tạp)

  - Khi có nhóm thế hoặc nhóm chức gắn với vòng, số 1 đặt ở C trong mạch vòng gắn trực tiếp với nguyên tử ở nhánh hoặc ở nhóm chức có khối lượng nguyên tử nhỏ nhất. Các số tiếp theo cũng được đánh theo qui tắc số nhỏ nhất.

  * Ví dụ 13:  4 – amino – 1,2 – đimetyl benzen

  Trong công thức trên, số 1 dành cho C gắn với –CH3 mà không phải C gắn với –NH2 vì khối lượng nguyên tử của C nhỏ hơn của N

  - Đối với mạch nhiều vòng ghép, nhiều cầu.

  * Ví dụ 14:  Spiro [2,3] hexan

  Trong đó: hexan là tên gọi mạch chính 6C không có liên kết bội, xếp thành 2 vòng có số C theo thứ tự tăng dần là 2 và 3 được đặt trong ngoặc vuông [ ] và cách nhau dấu phẩy. Hai vòng có chung 1 nguyên tử C nên có tiếp đầu ngữ spiro.

  * Ví dụ 15:  1,7,7 – trimetyl bixiclo [2.2.1] heptan – 2 – on

  Trong đó: heptan là tên gọi mạch chính 7C không có liên kết bội, xếp thành 2 vòng và có 3 cầu nối: cầu 1234 có số nhịp là 2C (C2, C3); cầu 1564 có số nhịp là 2C (C5, C6); cầu 174 có số nhịp là 1C (C7). Chữ số chỉ số nguyên tử C ở mỗi cầu được viết theo thứ tự nhỏ dần, đặt trong ngoặc vuông [ ] và cách nhau dấu chấm. Thêm tiếp đầu ngữ bixiclo khi có chung cầu nối.

  4. Với hợp chất có nhóm thế, nhóm chức

  - Khi mạch chính có nhóm thế, nhóm chức thì số 1 đặt ở đầu gần nhóm chức

  * Ví dụ 16:

  Mạch chính Nhóm chức

  Nhóm thế

  3 – clo pentan – 1 – ol

  - Khi hợp chất hữu cơ có từ hai nhóm chức trở lên thì sẽ có nhóm chức chính (có độ hơn cấp cao nhất) và nhóm chức phụ. Mức độ hơn cấp của các nhóm chức như sau: –COOH > –CHO > >C=O > –OH > –NH2. Số 1 đặt ở đầu gần nhóm chức chính.

  * Ví dụ 17:

  Nhóm chức chính

  Nhóm chức phụ
  2,3 – đihiđroxi butanđioic

  * Ví dụ 18:

  Nhóm chức chính

  Nhóm chức phụ

  Axit 3 – oxopentanoic

  * Ví dụ 19:

  Nhóm chức chính
  Nhóm chức phụ


  Axit formylbutanđioic

  * Ví dụ 20:  Axit 4 – hiđroxi xiclohexan cacboxylic

  Biên soạn Hồ Chí Tuấn - ĐH Y Hà Nội
  Lần sửa cuối bởi Quỳnh; 24-11-2011 lúc 07:55 AM
  Và tình đến như loài hoa quỳnh
  Nở bừng trắng xóa trong màn đêm
  Tình tôi hiền lắm
  Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm
  Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh
  Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
  Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước?

 2. Tớ cảm ơn Quỳnh đã chia sẻ.


 3. #2
  HUT's Student Avatar của Quỳnh
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gửi
  273

  Mặc định

  AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN

  AMIN

  I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN

  1. Khái niệm

  Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon. Ví dụ:
  2. Phân loại Amin được phân loại theo hai cách thông dụng nhất:

  a) Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon: amin thơm, amin béo, amin dị vòng. Ví dụ:
  b) Theo bậc của amin: Bậc amin: là số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon. Theo đó, các amin được phân loại thành: amin bậc 1, bậc 2, bậc 3. Ví dụ:
  3. Danh pháp

  a) Cách gọi tên theo danh pháp gốc – chức : ank + yl + amin
  b) Cách gọi tên theo danh pháp thay thế : ankan + vị trí + amin
  c) Tên thông thường chỉ áp dụng với một số amin

  Hợp chất Tên gốc – chức Tên thay thế Tên thường

  CH3–NH2 metylamin metanamin
  CH3–CH(NH2)–CH3 isopropylamin propan-2-amin
  CH3–NH–C2H5 etylmetylamin N-metyletanamin
  CH3–CH(CH3)–CH2–NH2 isobutylamin 2-metylpropan-1-amin
  CH3–CH2–CH(NH2)–CH3 sec-butylamin butan-2-amin
  (CH3)3C–NH2 tert-butylamin 2-metylpropan-2-amin
  CH3–NH–CH2–CH2–CH3 metylpropylamin N-metylpropan-1-amin
  CH3–NH–CH(CH3)2 isopropylmetylamin N-metylpropan-2-amin
  C2H5–NH–C2H5 đietylamin N-etyletanamin
  (CH3)2N–C2H5 etylđimetylamin N,N-đimetyletanamin
  C6H5–NH2 phenylamin benzenamin anilin

  Chú ý:

  - Tên các nhóm ankyl đọc theo thứ tự chữ cái a, b, c…
  - Với các amin bậc 2 và 3, chọn mạch dài nhất chứa N làm mạch chính, N có chỉ số vị trí nhỏ nhất. Đặt một nguyên tử N trước mỗi nhóm thế của amin - Khi nhóm –NH2 đóng vai trò nhóm thế thì gọi là nhóm amino. Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2-aminopropanoic)

  4. Đồng phân Amin có các loại đồng phân:

  - Đồng phân về mạch cacbon:
  - Đồng phân vị trí nhóm chức
  - Đồng phân về bậc của amin

  II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

  - Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylamin là những chất khí có mùi khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn
  - Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi là 184oC, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong ancol và benzen

  III – CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ SO SÁNH LỰC BAZƠ

  1. Cấu trúc phân tử của amoniac và các amin
  2. Cấu tạo phân tử của amoniac và các amin
  Trên nguyên tử nitơ đều có cặp electron tự do nên amoniac và các amin đều dễ dàng nhận proton. Vì vậy amoniac và các amin đều có tính bazơ.

  3. Đặc điểm cấu tạo của phân tử anilin  - Do gốc phenyl (C6H5–) hút cặp electron tự do của nitơ về phía mình, sự chuyển dịch electron theo hiệu ứng liên hợp p – p (chiều như mũi tên cong) làm cho mật độ electron trên nguyên tử nitơ giảm đi, khả năng nhận proton giảm đi. Kết quả là làm cho tính bazơ của anilin rất yếu (không làm xanh được quỳ tím, không làm hồng được phenolphtalein).
  - Nhóm amino (NH2) làm tăng khả năng thế Br vào gốc phenyl (do ảnh hưởng của hiệu ứng +C). Phản ứng thế xảy ra ở các vị trí ortho và para do nhóm NH2 đẩy electron vào làm mật độ electron ở các vị trí này tăng lên

  4. So sánh lực bazơ

  a) Các yếu tố ảnh hưởng đến lực bazơ của amin:

  - Mật độ electron trên nguyên tử N: mật độ càng cao, lực bazơ càng mạnh và ngược lại
  - Hiệu ứng không gian: gốc R càng cồng kềnh và càng nhiều gốc R thì làm cho tính bazơ giảm đi, phụ thuộc vào gốc hiđrocacbon. Ví dụ tính bazơ của (CH3)2NH > CH3NH2 > (CH3)3N ; (C2H5)2NH > (C2H5)3N > C2H5NH2

  b) Phương pháp

  Gốc đẩy electron làm tăng tính bazơ, gốc hút electron làm giảm tính bazơ. Ví dụ: p-NO2-C6H4NH2 < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 < C3H7NH2

  IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

  1. Tính chất của chức amin

  a) Tính bazơ: tác dụng lên giấy quỳ tím ẩm hoặc phenolphtalein và tác dụng với axit

  - Dung dịch metylamin và nhiều đồng đẳng của nó có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein do kết hợp với proton mạnh hơn amoniac
  - Anilin và các amin thơm rất ít tan trong nước. Dung dịch của chúng không làm đổi màu quỳ tím và phenolphtalein
  b) Phản ứng với axit nitrơ:

  - Amin no bậc 1 + HNO2 → ROH + N2 + H2O. Ví dụ: C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O
  - Amin thơm bậc 1 tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thấp tạo thành muối điazoni.

  Ví dụ: C6H5NH2 + HONO + HCl C6H5N2+ Cl- + 2H2O
  benzenđiazoni clorua
  c) Phản ứng ankyl hóa: amin bậc 1 hoặc bậc 2 tác dụng với ankyl halogenua (CH3I, ….)

  Phản ứng này dùng để điều chế amin bậc cao từ amin bậc thấp hơn.
  Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI

  d) Phản ứng của amin tan trong nước với dung dịch muối của các kim loại có hiđroxit kết tủa

  3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

  2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin
  V - ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ

  1. Ứng dụng (SGK hóa học nâng cao lớp 12 trang 60)

  2. Điều chế

  a) Thay thế nguyên tử H của phân tử amoniac

  Ankylamin được điều chế từ amoniac và ankyl halogenua. Ví dụ:
  b) Khử hợp chất nitro

  Anilin và các amin thơm thường được điều chế bằng cách khử nitrobenzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi hiđro mới sinh nhờ tác dụng của kim loại (như Fe, Zn…) với axit HCl. Ví dụ:  Hoặc viết gọn là:
  Ngoài ra, các amin còn được điều chế bằng nhiều cách khác
  Lần sửa cuối bởi Quỳnh; 24-11-2011 lúc 07:54 AM

 4. Tớ cảm ơn Quỳnh đã chia sẻ.


 5. #3
  HUT's Student Avatar của Quỳnh
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gửi
  273

  Mặc định

  AMINO AXIT

  I – ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

  1. Định nghĩa

  - Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH) - Công thức chung: (H2N)x – R – (COOH)y

  2. Cấu tạo phân tử

  - Trong phân tử amino axit, nhóm NH2 và nhóm COOH tương tác với nhau tạo ion lưỡng cực. Vì vậy amino axit kết tinh tồn tại ở dạng ion lưỡng cực
  - Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử
  3. Phân loại

  Dựa vào cấu tạo gốc R để phân 20 amino axit cơ bản thành các nhóm. Một trong các cách phân loại là 20 amino axit được phân thành 5 nhóm như sau:

  a) Nhóm 1: các amino axit có gốc R không phân cực kị nước, thuộc nhóm này có 6 amino axit: Gly (G), Ala (A), Val (V), Leu (L), ILe (I), Pro (P)  b) Nhóm 2: các amino axit có gốc R là nhân thơm, thuộc nhóm này có 3 amino axit: Phe (F), Tyr (Y), Trp (W)
  c) Nhóm 3: các amino axit có gốc R bazơ, tích điện dương, thuộc nhóm này có 3 amino axit: Lys (K), Arg (R), His (H)  d) Nhóm 4: các amino axit có gốc R phân cực, không tích điện, thuộc nhóm này có 6 amino axit: Ser (S), Thr (T), Cys (C), Met (M), Asn (N), Gln (Q)
  e) Nhóm 5: các amino axit có gốc R axit, tích điện âm, thuộc nhóm này có 2 amino axit: Asp (D), Glu (E)
  4. Danh pháp

  a) Tên thay thế: axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:
  H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–[CH2]2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

  b) Tên bán hệ thống: axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:
  CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionic
  H2N–[CH2]5–COOH : axit ε-aminocaproic
  H2N–[CH2]6–COOH: axit ω-aminoenantoic

  c) Tên thông thường: các amino axit thiên nhiên (α-amino axit) đều có tên thường. Ví dụ:
  H2N–CH2–COOH có tên thường là glyxin (Gly) hay glicocol

  II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

  Các amino axit là các chất rắn không màu, vị hơi ngọt, dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực (muối nội phân tử), nhiệt độ nóng chảy cao (vì là hợp chất ion)

  III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

  1. Tính chất axit – bazơ của dung dịch amino axit

  a) Tác dụng lên thuốc thử màu: (H2N)x – R – (COOH)y. Khi:

  - x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu
  - x > y thì amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa xanh
  - x < y thì amino axit có tính axit, quỳ tím hóa đỏ

  b) Tính chất lưỡng tính:

  - Tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH)
  H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O
  hoặc: H3N+–CH2–COO– + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O
  - Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2)
  H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH
  hoặc: H3N+–CH2–COO– + HCl → ClH3N–CH2–COOH

  2. Phản ứng este hóa nhóm COOH  3. Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2

  H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2 –COOH + N2 + H2O
  axit hiđroxiaxetic

  4. Phản ứng trùng ngưng

  - Do có nhóm NH2 và COOH nên amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành polime thuộc loại poliamit
  - Trong phản ứng này, OH của nhóm COOH ở phân tử axit này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử axit kia tạo thành nước và sinh ra polime
  - Ví dụ:  V - ỨNG DỤNG

  - Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống
  - Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm mì chính (hay bột ngọt)
  - Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là nguyên liệu sản xuất tơ tổng hợp (nilon – 6 và nilon – 7)
  - Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc bổ gan
  Lần sửa cuối bởi Quỳnh; 24-11-2011 lúc 07:53 AM

 6. Tớ cảm ơn Quỳnh đã chia sẻ.


 7. #4
  HUT's Student Avatar của Quỳnh
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gửi
  273

  Mặc định

  PEPTIT VÀ PROTEIN

  A – PEPTIT

  I – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

  1. Khái niệm

  Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit  Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết petit

  2. Phân loại

  Các peptit được phân thành hai loại:

  a) Oligopeptit: gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit và được gọi tương ứng là đipeptit, tripeptit…
  b) Polipeptit: gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α-amino axit. Polipeptit là cơ sở tạo nên protein

  II – CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

  1. Cấu tạo và đồng nhân

  - Phân tử peptit hợp thành từ các gốc α-amino axit nối với nhau bởi liên kết peptit theo một trật tự nhất định: amino axit đầu N còn nhóm NH2, amino axit đầu C còn nhóm COOH  Nếu phân tử peptit chứa n gốc α-amino axit khác nhau thì số đồng phân loại peptit sẽ là n!
  - Nếu trong phân tử peptit có i cặp gốc α-amino axit giống nhau thì số đồng phân chỉ còn

  2. Danh pháp

  Tên của peptit được hình thành bằng cách ghép tên gốc axyl của các α-amino axit bắt đầu từ đầu N, rồi kết thúc bằng tên của axit đầu C (được giữ nguyên). Ví dụ:  III – TÍNH CHẤT

  1. Tính chất vật lí

  Các peptit thường ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước

  2. Tính chất hóa học

  a) Phản ứng màu biure:

  - Dựa vào phản ứng mẫu của biure: H2N–CO–NH–CO–NH2 + Cu(OH)2 → phức chất màu tím đặc trưng
  - Amino axit và đipeptit không cho phản ứng này. Các tripeptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức chất màu tím

  b) Phản ứng thủy phân:

  - Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng
  - Sản phẩm: các α-amino axit

  B – PROTEIN

  I – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

  Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Protein được phân thành 2 loại:
  - Protein đơn giản: được tạo thành chỉ từ các α-amino axit
  - Protein phức tạp: được tạo thành từ các protein đơn giản kết hợp với các phân tử không phải protein (phi protein) như axit nucleic, lipit, cacbohiđrat…

  II – TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN

  1. Tính chất vật lí

  a) Hình dạng:

  - Dạng sợi: như keratin (trong tóc), miozin (trong cơ), fibroin (trong tơ tằm)
  - Dạng cầu: như anbumin (trong lòng trắng trứng), hemoglobin (trong máu)

  b) Tính tan trong nước:

  Protein hình sợi không tan, protein hình cầu tan

  c) Sự đông tụ:

  Là sự đông lại của protein và tách ra khỏi dung dịch khi đun nóng hoặc thêm axit, bazơ, muối

  2. Tính chất hóa học

  a) Phản ứng thủy phân:

  - Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng hoặc xúc tác enzim
  - Sản phẩm: các α-amino axit

  b) Phản ứng màu:  III – KHÁI NIỆM VỀ ENZIM VÀ AXIT NUCLEIC

  1. Enzim

  Hầu hết có bản chất là protein, xúc tác cho các quá trình hóa học đặc biệt là trong cơ thể sinh vật. Enzim được gọi là chất xúc tác sinh học và có đặc điểm:
  - Tính chọn lọc (đặc hiệu) cao: mỗi enzim chỉ xúc tác cho một phản ứng nhất định
  - Hoạt tính cao: tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất cao, gấp 109 – 1011 chất xúc tác hóa học

  2. Axit nucleic

  Axit nucleic là một polieste của axit photphoric và pentozơ
  + Nếu pentozơ là ribozơ, axit nucleic kí hiệu ARN
  + Nếu pentozơ là đeoxiribozơ, axit nucleic kí hiệu ADN
  + Phân tử khối ADN từ 4 – 8 triệu, thường tồn tại ở dạng xoắn kép
  + Phân tử khối ARN nhỏ hơn ADN, thường tồn tại ở dạng xoắn đơn
  MỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP

  1. Một số dạng bài tập hay hỏi:

  a) So sánh lực bazơ của các amin
  b) Đếm đồng phân amin, amino axit, peptit…
  c) Xác định công thức phân tử amin, amino axit theo phản ứng cháy
  d) Xác định công thức phân tử amin theo phản ứng với dung dịch axit hay dung dịch muối
  e) Xác định công thức phân tử amino axit theo phản ứng axit – bazơ
  f) Xác định công thức cấu tạo của hợp chất
  g) Phân biệt – tách các chất

  2. Một số công thức hay dùng:

  a) Công thức phân tử của amin:

  - Amin đơn chức: CxHyN (y ≤ 2x + 3)
  - Amin đơn chức no: CnH2n + 1NH2 hay CnH2n + 3N
  - Amin đa chức: CxHyNt (y ≤ 2x + 2 + t)
  - Amin đa chức no: CnH2n + 2 – z(NH2)z hay CnH2n + 2 + zNz
  - Amin thơm (đồng đẳng của anilin): CnH2n – 5N (n ≥ 6)

  b) Công thức phân tử CxHyO2N có các đồng phân cấu tạo mạch hở thường gặp:

  - Amino axit H2N–R–COOH
  - Este của amino axit H2N–R–COOR’
  - Muối amoni của axit ankanoic RCOONH4 và RCOOH3NR’
  - Hợp chất nitro R–NO2

  c) Công thức hay dùng:

  - Công thức độ bất bão hòa (số liên kết π + v) của CxHyNt: ∆ =
  - Công thức độ bất bão hòa (số liên kết π + v) của CxHyOzNt: ∆ =

  Công thức chỉ đúng khi giả thiết tất cả các liên kết đều là liên kết cộng hóa trị, đối với hợp chất ion thì công thức không còn đúng nữa. Ví dụ CH3COONH4 có ∆ = nhưng trong phân tử CH3COONH4 luôn 1 liên kết π
  - Nếu phân tử peptit chứa n gốc α-amino axit khác nhau thì số đồng phân loại peptit sẽ là n!
  - Nếu trong phân tử peptit có i cặp gốc α-amino axit giống nhau thì số đồng phân chỉ còn

  3. Một số phản ứng cần lưu ý

  3CnH2n + 3N + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CnH2n + 4NCl
  (H2N)x– R–(COOH)y + xHCl → (ClH3N)x– R–(COOH)y
  (ClH3N)x– R–(COOH)y + (x + y)NaOH → (H2N)x– R–(COONa)y + xNaCl + (x + y)H2O
  (H2N)x– R–(COOH)y + yNaOH → (H2N)x– R–(COONa)y + yH2O
  (H2N)x– R–(COONa)y + (x + y)HCl → (ClH3N)x– R–(COOH)y + yNaCl
  2(H2N)x– R–(COOH)y + xH2SO4 → [(H3N)x– R–(COOH)y]2(SO4)n
  2(H2N)x– R–(COOH)y + yBa(OH)2 → [(H2N)x– R–(COO)y]2Bay + 2yH2O

  Biên soạn Hồ Chí Tuấn - ĐH Y Hà Nội

 8. Có 2 thành viên cảm ơn bài viết của Quỳnh có chất lượng:


 9. #5
  HUT's Master Avatar của fly_with_stars_hut2011
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gửi
  1.201

  Mặc định Re: Danh pháp trong hóa học hữu cơ

  chắc hẳn chủ thớt là tín đồ cuồng nhiệt của hóa học

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài cuối: 16-04-2010, 08:47 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài cuối: 07-10-2009, 11:45 PM
 3. Việt Nam nằm trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn khách du lịch Trung Quốc
  Gửi bởi Van_Hel trong mục Có thể bạn chưa biết
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 06-10-2008, 11:26 PM
 4. Danh sách các chiến binh đoạt giải trong Event Halloween.
  Gửi bởi killer1987 trong mục Game Online
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 14-11-2007, 03:35 PM
 5. Danh sách các quái vật trong Ghost!
  Gửi bởi killer1987 trong mục Game Online
  Trả lời: 4
  Bài cuối: 15-09-2007, 09:51 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube