có bạn nào có tài liệu xử lý tín hiệu đo cho mình xin ....mình có tài liệu tiếng anh của thầy dũng ...mình muốn xin bản dịch sang tiếng việt được không cám ơn nhiều