em đang cần mô phỏng anten bằng phần mềm hfss, không biết anh chị nào có thể gửi cho em chút tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm này được không ah! có tiếng việt thì càng tốt ah! em có quyển hướng dẫn bằng tiếng anh nhưng khó đọc quá!