Các bạn nghe thử, mình mới tập thu âm nên còn hơi gà

Bài này nữa