Copy of baveDOGA.rarCopy of baveDOGA.rar ai có bài giải về BTL đồ gá này thì up lên hộ em với nhá em đang cần gấp. Thank các PRO