chào các bạn, mình muốn hỏi các anh chị khóa trước. mình đang học cđ bách khoa k54, năm 2012 mình ra trường, mình muốn liên thông lên đhbk. vậy các anh chị cho mình biết rằng khoa mình thi những môn ji và vào thời điểm nào được ko???