MyBB còn được gọi là MyBBoard hay MyBulletinBoard là một phần mềm diễn đàn miến phí đước phát triển bằng cách sử dụng PHP và MySQL với nhiều tính năng hay giúp người tham gia , quản trị diễn đàn tiếp cận nhanh chóng . Trang chủ MyBB : http://www.mybboard.net/ .


Các tính năng tổng quát :

+ Không giới hạn thành viên, Diễn đàn, Bài viết, và Threads
+ Công cụ Tìm kiếm toàn văn (MySQL phiên bản 4 và cao hơn)
+ Cơ sở dữ liệu Bảng Prefixes
+ Bảng điều khiển tùy chỉnh: Administrator
+ Mã trong PHP

Thành viên :

+ Tuỳ chỉnh hồ sơ và các thiết lập cho mỗi người dùng.
+ Hoàn chỉnh thành viên trong Control Panel
+ Hoàn chỉnh hồ sơ , cho phép tạo ra các chi tiết.
+ Nâng cao Thông điệp Riêng tư với hệ thống theo dõi và nhiều thư mục.

Các tính năng gửi bài :

+ Khả năng đính kèm nhiều tập tin mỗi lần đăng.
+ Hình nhỏ kèm theo .
+ Nhấp Smilies và MyCode
+ Nhanh chóng kiểm duyệt các hoạt động dành cho người kiểm duyệt.
+ Thông báo email của bài viết mới
+ Tạo ra các phiếu thăm dò ý kiến với nhiều lựa chọn

Chức năng Moderation:

+ kiểm duyệt và điều phối viên cho mỗi việc cho phép các diễn đàn.
+ Mở / Đóng / Stick / Unstick chủ đề
+ Sao chép hoặc di chuyển chủ đề
+Xóa lựa chọn các bài viết từ bên trong chủ đề
+Tách và nhập chủ đề
+ Hợp nhất các bài viết được lựa chọn lại với nhau
+Tuỳ chỉnh đa các công cụ thiết lập của quản trị viên
.................................................. ................................
.................................................. ...............................
.................................................. ...............................

Đó chỉ là một số tính năng mà mình nêu lên còn rất nhiều tính năng nổi bật khác nữa mà Mybb đem lại .Với nhiều giao diện đẹp cho các bạn lựa chọn .Yêu cầu máy chủ:

+ PHP phiên bản 4.3.11 trở lên hoặc cao hơn với XML mở rộng được cài đặt .
+ MySQL phiên bản 4.0 trở lên hoặc cao hơn PostgreSQL, hoặc SQLite .
+ FTP truy cập (hoặc một cách khác để tải phần mềm MyBB vào máy chủ web của bạn) .

Sưu tầm và tổng hợp