anh em nào có bài mẫu tiểu luận:tinh toán thiết kế robot của thầy Phan Bùi KHôi share cho e voi ah,e cam on nhieu lam.Tuan sau phai nop roai ma van chua biet lam the nao