anh chị nào khóa trên truyền cho em chút kinh nghiệm làm báo cáo cho thầy Phạm Ngọc Nam với...
em xin chân thành cảm ơn!