VnPro Trân Trọng Giới Thiệu Series bài giảng CCNA

Giảng viên thực hiện: Thầy Lê Đức Phương---------------------------------------------------------
BÀI 15 - Bài Giảng VLan


-----------------------------------------------
----------


Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=dnC5g9QsL3A

Part 2

http://www.youtube.com/watch?v=1bK9voebmpA

Part 3
http://www.youtube.com/watch?v=1bK9voebmpA

Part 4

http://www.youtube.com/watch?v=CHDTADIMIHE

Part 5
http://www.youtube.com/watch?v=w1wkyAG0364