Bollywood dance là loại nhảy theo những ca khúc nhạc phim Ấn Độ. Đây vẫn còn là một môn nhảy khá mới mẻ ở Việt Nam. Hiện tại cũng rất ít địa chỉ lớp dạy nhảy. Có ai có hứng với môn nhảy này giống mình ko nhỉ?
http://www.youtube.com/watch?v=eZsJoFSrEXg