Như các bạn đã biết khi down UC từ wap.ucweb.com thì chọn tiếng Anh mới có UC7.9 còn khi chọn tiếng Việt thì chỉ có UC7.8 vậy làm sao có UC7.9 VN mà không phải vh các bạn xem kĩ nhé.
B1. Các bạn dùng UC vào wap.ucweb.com chọn ngôn ngữ ENG và down uc79_jad về.
B2. Mở uc79_jad lên. Bằng soft nào có thể copy ý.các bạn chú ý khúc này và copy url nhá
Mã:
MIDlet-Jar-URL: http://173.254.204.29:80/files/UCBrowser/en-us/354/UCBrowser_V7.9.0.102_Java_pf70_(Build11091510).jar
và down uc79.jar đó về vì ngôn ngữ của UC được khai báo trong jad nên khi down jar mà không có jad thì khi khởi chạy lần đầu UC sẽ hỏi ngôn ngữ. Các bạn chọn Tiếng việt và tiếp tục . Thấy hay thìThank tớ phát nhá tự viết đấy. Hjc.