Tổng hài kịch trong LiveShow Vân Son 47 Hè Trên Xứ Lạnh 2011
Bánh Xe Lãng Tử - Việt Thảo, Vân Sơn, Bảo Chung & Lê Huỳnh

Bánh Xe Lãng Tử 01
Bánh Xe Lãng Tử 02

Chuyn Về -Quang Minh, Hồng Ðào & Lê Nguyên

Chuyến Về 01
Chuyến Về 02

Làm Thế Nào Ðể Kiếm Tiền - Kiều Oanh & Lê Huỳnh


Làm Thế Nào Ðể Kiếm Tiền 01
Làm Thế Nào Ðể Kiếm Tiền 02

Tuổi Hạc - Vân Son & Bảo Chung

Tuổi Hạc 01
Tuổi Hạc 02

Chuyện Tình Tay Ba - Bảo Chung , Vân Son , Kiều Oanh và Lê Huỳnh

Chuyện Tình Tay Ba 01
Chuyện Tình Tay Ba 02


Pass Join : shoptinhoc.com

Thắc mắc: ocbuouvang90@gmail.com