Vở nhạc kịch với các thành viên đều là nghiệp dư nhưng đã hết mình góp công sức vào chương trình kỉ niệm 10 năm của Khoa Ngoại Ngữ...Mời mọi người thưởng thức :