Thông báo khẩn: đang có đợt vét học lại GDQPI+II cho các khóa từ k51 trở về trước. Có ai đang chinh chiến ở đâu còn nợ về đăng ký gấp học cấp tốc chỉ 1 tuần. Ai mà kẹt lại học với K52 trở về sau sẽ phải lên lớp cùng các em nó mà đi đăng ký các môn học thì không biết đâu mà lần .
Thông tin chi tiết về đợt này: gọi trực tiếp cho khoa QPAN.(Thông tin này không có trên thông báo Website của trường).
Hoặc cho tôi: Thanh sdt:0915721572