Nếu bạn là sinh viên, bạn có định hướng phát triển web ứng dụng, thì mã nguồn mở là một lựa chọn tốt.

Chung tay xây dựng một mã nguồn mở sẽ mang lại cho chính bản thân các bạn những kỹ năng vô giá:

- Teamwork
- Framework
- Server code (SVN, GITHUB)
- Project management
- ...

Chi tiết xem tại đây