Có cao nhân nào pro giúp đỡ em với bài tập lớn nhiệt động kỹ thuật của thầy Thư , có tài liệu giải bài tập lớn của các khóa trước hoặc là ai làm được thì
pm em theo địa chỉ , em cảm ơn ạ
Iceage_rigel@yahoo.com