M đang làm đồ án điện tử công suất của thầy Trần Trọng Minh : thiết kế nghịch lưu điện áp với tần số ra không đổi với các thông số Uv=300V,Ur=200V,Ir=5 A ,fr=50hz!!! Thanks các bạn đã đọc và chia sẻ cùng mình !!! Chúc mọi điều tốt lành sẽ tới với các bạn !!