tầm tã mưa rơi tối đất trời
hạt mưa buốt lạnh cõi lòng tôi
xóa mờ kỷ niệm bao thương nhớ
2 đứa chung ô,mặc cuộc đời

mưa này chẳng biết phải đi đâu
chỉ đứng loanh quanh 1 góc lầu
lặng ngắm mưa rơi,nhòe mắt lệ
trong lòng thổn thức nặng sầu âu