VnPro Trân Trọng Giới Thiệu Series bài giảng CCNA

Giảng viên thực hiện: Thầy Lê Đức Phương---------------------------------------------------------
BÀI 10 - CƠ BẢN VỀ SWITCH
-----------------------------------------------
----------


Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=yg7d8...layer_embedded

Part 2

http://www.youtube.com/watch?v=bLmUg...layer_embedded

Part 3
http://www.youtube.com/watch?v=-QF70...layer_embedded