mình làm đồ án về hộp số cơ khí đặt dọc,3 trục,tính toán xong phần bánh răng rồi,h quay ra vẽ sơ đồ trục thì mình không thể tìm được thông số trục về khoảng cách giữa các bánh răng,chiều dài trục... bạn nào có ít số liệu về hộp số dạng này thì chia sẻ giùm mình với!! mất 1 buổi chiều mà tìm mãi chẳng thấy.
Mong được ae giúp đỡ..
Thank các ae đã quan tâm ^^