Mình thi lại lần này là lần cuối môn này nhưng vẫn chưa hiểu lắm,vậy bạn nào có thể cho mình xin bài tập và đáp án của môn này nhé,mình học thầy Hán Trọng Thanh.Thanks các bạn.