Bạn nào có file Thí nghiệm môn Lý thuyết thông tin không??gửi cho mình với.thanks các bạn nhé.