Download Kho Theme Mới Cho Win7|Desktop
Động thái này của Microsoft nhằm quảng bá và thu hút sự chú ý của người dùng với hệ điều hành mới của mình.
Sau khi đã tải về máy tính của mình, bạn có thể click thẳng vào file vừa download, windows 7 sẽ tự nhận để làm themes cho mình.
Thật đơn giản, nhưng bộ theme Windows 7 này sẽ góp phần trang trí cho máy tính của bạn trở nên thật độc đáo đấy nhé!