VnPro Trân Trọng Giới Thiệu Series bài giảng CCNA

Giảng viên thực hiện: Thầy Lê Đức Phương---------------------------------------------------------
BÀI 9- TIẾN TRÌNH KHỞI ĐỘNG CỦA ROUTER
-----------------------------------------------
----------


Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=ozIWYQq-YCM

Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=lnfb-gtbGU0