Bộ phần mềm thiết kế cho kỹ sư và sinh viên nghèo - phần mềm kết cấu + dự toán + c.rack gồm:

Đây là file crac.k và keygen. Bộ cài các bạn tự tìm nhé


1. Bộ 3 phần mềm tự động thiết kế kết cấu: DCad - DTI - DKG
2. Phần mềm KPW (c.rack) - CIC
3. Thiết kế khung không gian BTCT Vinasas "c.rack" – [CIC]
4. Thiết kế BTCT SBTW – [CIC]
5. Keygen thep2k9
6. Keygen thep2k10
7. Thiết kế cống drag 2009 - crack
8. Keygen Dự toán delta 6.4.6
9 . C.rack dự toán hitosoft 2010 (ko demo sau 15 ngày)
10. C.rack dự toán ACCiT
11. C.rack dự toán G8 2008
12. C.rack Thiết kế khung vinasas [CIC]
13. Cr.ack Tự động thiết kế kết cấu và bóc tiên lượng Stcad 4.2 – [CIC]
14. Patch Thiết kế móng đơn MDW - [CIC]
15. C.rack dự toán Hitosoft 2011 – [hot]
Link down


http://www.ziddu.com/download/147304...ep2k9.exe.html

http://www.ziddu.com/download/147304...0HWID.ExE.html

http://www.ziddu.com/download/147304...naSAS.exe.html

http://www.ziddu.com/download/147304...odemo.rar.html

http://www.ziddu.com/download/147304...chKPW.exe.html

http://www.ziddu.com/download/147304...-Dcad.rar.html

http://www.ziddu.com/download/147304...CHHID.rar.html

http://www.ziddu.com/download/147304...w2000.rar.html

http://www.ziddu.com/download/147304...TA6.0.exe.html

http://www.ziddu.com/download/147304...Accit.xls.html

http://www.ziddu.com/downloadlink/14...ackG8-2010.rar

http://www.ziddu.com/downloadlink/14752987/stCAD.exe

http://www.ziddu.com/downloadlink/14...tosoft2011.zip

http://www.ziddu.com/downloadlink/14.../PATCH-MDW.exe

http://www.ziddu.com/downloadlink/14...ck-VinaSAS.exe


nguồn vn-zoom.com