các bạn ơi. cho m hỏi m đang làm đồ án tốt nghiệp về mạng hội tụ mà m vẫn chưa biết về dịch vụ chính trong mạng . Mong các bạn chia sẻ cho m được ko?
thanks !