chào mọi người.. mình hiện là sv năm cuối chuyên ngành Hàn.. mới được thầy giao một cái đồ án kết cấu hàn mà không biết tìm hiểu và cách làm như thế nào nữa... nhờ mọi người giúp đỡ với

Đồ án nội dung như sau:
thiết kế hệ thống khung mái che conson đảm bảo làm việc an toàn với các yếu tố sau:
- chiều rộng mái che lớn nhất : 5m
- nhịp cột : 5m
- số nhịp : 20
- độ dốc mái nhà xưởng 11%
- tải trọng mái (Tính cho mọi tác dụng gió , bão...)180kg/m2

Mọi người giúp đỡ mình với.. cám ơn rất nhiều