CHƯƠNG TRÌNH TẶNG DVD HỌC MẠNG CHO
THÀNH VIÊN FACEBOOK CỦA VNPRO
I. MỤC ĐÍCH:
- Trò chơi tương tác giữa thành viên Facebook, thành viên forum và VnPro.
II. THỂ LỆ CUỘC THI:
- Đối tượng áp dụng: thành viên forum, thành viên Facebook, cộng đồng mạng quan tâm đến chương trình này.
www.facebook.com/vietnameseprofessionals (200 thành viên từ 380 – 580)
www.facebook.com/vnPRO (200 thành viên từ 70 – 270)
- Thể lệ cuộc thi: Khi đã trở thành thành viên chính thức của Facebook VnPro, bạn phải giới thiệu sự kiện đến các thành viên khác.
Trung Tâm VnPro chỉ tặng quà cho các bạn là thành viên của Facebook VnPro khi đã nhận đủ số lượng thành viên đã ấn định và thông báo ban đầu.
III. THỜI GIAN:
- Thời gian khởi động chương trình: 20/9-20/10/2011
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- Quà Tặng: DVD Học Mạng (Lab)
- Số lượng: 400
- Thành viên trong số lượng ấn định sẽ nhận 1 DVD/1 Thành viên.
- Thành viên giới thiệu sự kiện đến nhiều thành viên khác nhất sẽ nhận được 1 ba lô VnPro.
- Gửi mail cung cấp thông tin (Họ Tên, Điện Thoại, Email, Nick Facebook) về địa chỉ mail: nguyenductoan@vnpro.org.
- VnPro sẽ kiểm tra thông tin & xác nhận khi bạn đã trở thành thành viên của Facebook VnPro, sau đó sẽ thông báo cho các bạn thời gian nhận giải thưởng.
Mọi chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ:
Nguyễn Đức Toàn
Mobile: 01277557533
Email: nguyenductoan@vnpro.org
Chúc các thành viên may mắn!