có anh nào làm đồ án môn VHDL nhờ giúp viết chương trinh mạch đồng hồ số,hay cho em ít tài liệu tham khảo ! cảm ơn anh em !