có bạn nào học văn 2 quản trị doanh nghiệp của trường mình rồi không ? cho mình hỏi :
1/ thời gian học ( từ mấy giờ tới mấy giờ, tuần học mấy buổi )?
2/ học các môn gì ? 1 kỳ học tầm mấy môn ?
3/ thường học ở nhà nào nhỉ ?