anh em cho hỏi có điểm thi môn tin học đại cương hè 2010-3 chưa nhỉ?