Chào các bạn.
Bạn nào có quyển: Thiết kế mạch tích hợp số _ tác giả Tống Văn On gồm 2 tập (NXB Lao Động Xã Hội _ 2007) thì cho mình xin nhé.
Xin cảm ơn.