mình tìm hiểu cách đốt loại bỏ cốc bám trên bề mặt xúc tác, xúc tác của quá trình reforming sử dụng ống thạch anh và tìm hiểu kỹ về khảo sát nhiệt độ, thời gian, tốc độ gia nhiệt tối ưu để loại cốc sử dụng ống thạch anh và máy nung trong phòng thí nghiệm. máy nung thì mình còn biết chứ chưa biết ống thạch anh thế nào giờ mới tìm hiểu dụng cụ phòng thí nghiệm của trường mình cũng hạn hẹp lắm. qua đây mình muốn hỏi các bạn quy trình mô hình và cách sử dụng ống thạch anh để đốt hydrocacbon (cốc) bám trên các hạt xúc tác ? mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều!