Em hiện đang có 1 bài tập lớn, thầy vừa giao buổi sáng, mà đến tần sau đã phải nộp code (code trên local)

Đề tài là xây dựng 1 ứng dụng phân tán: đăng kí tín chỉ trực tuyến

Em thì java hơi kém, cái phần networking, client - server thì mù mờ

Đối vs cái bài tập lớn này thực sự em cũng chẳng hiểu rõ là mình cần phải làm cái gì và làm như thế nào???

Mong bác nào nhiệt tình, có thờii gan thì giúp em chút ít, chỉ bảo thêm cho em để em có thể làm bài. Ai biết thì hướng dẫn, ai có tài liệu thì
share tài liệu, ai có code hoặc code tương tự share tham khảo thì càng tốt

Chân thành cảm ơn các bác !!!