Chúng tôi đang cần tìm người có kinh nghiệm về lĩnh vực "Realtime DSP processors from Da Vinci 648 6467". Mọi thông tin xin vui lòng gửi hồ sơ đến

email: hr.4yachting@gmail.com
SDT: 01219814703