Tìm hiểu chu kỳ sống của một doanh nghiệp để khởi nghiệp

KHOINGHIEP.info sẽ giúp bạn tự mình trả lời câu hỏi đó.

Quản trị doanh nghiệp là một quá trình liên tục mà trong đó các doanh nhân phải giải quyết những vấn đề có tính sống còn sau đây.

- Sứ mệnh và những giá trị doanh nghiệp muốn theo đuổi: Doanh nghiệp sẽ đi vào lĩnh vực kinh doanh nào?

- Các mục tiêu và mục đích: Doanh nghiệp sẽ đi về đâu?

- Chiến lược phát triển: Doanh nghiệp sẽ đi đến các mục tiêu đã định bằng con đường nào?

- Con người và các nguồn lực khác: Những yếu tố cần thiết nào để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu?

- Cơ cấu tổ chức nào là phù hợp nhất cho doanh nghiệp?

- Chiến lược về tài chính: Doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn và cần khi nào?

- Quan niệm về sự thành công: Đâu là đích đến cuối cùng của doanh nghiệp?

Những vấn đề và các hoạt động nói trên tạo nên vòng đời hay chu kỳ sống của một doanh nghiệp. Chu kỳ này được lặp lại ở tất cả các doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ.

Làm doanh nghiệp là một quá trình giải quyết vấn đề liên tục, đòi hỏi doanh nhân – nhà quản lý doanh nghiệp phải có những phương pháp nhất định. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều phải trải qua chu kỳ sống gồm bảy giai đoạn được nêu ra dưới đây.

KHOINGHIEP.info- Kho kiến thức về kinh doanh và khởi nghiệp.