Các bạn cho tớ hỏi phần đề cương ôn thi này nằm trong tài liệu nào? Của thầy nào viết? Cho tớ biết với! THANKS.
"1. Tính toán phân bố công suất, tổn thất công suất, tổn thất điện ấp, tổn thất điện năng trên lưới điện hở, lưới điện kín, 1 cấp điện áp, 2 cấp điện áp.
2. Chọn tiết diện dây dẫn trong lưới điện khu vực và địa phương.
3. Tính toán điều chinhe điện áp và chọn đầu phân áp cho máy biến áp.
4. Tính toán phân bố tối ưu hoá công suất tụ bù tĩnh.
5. Vận hành kinh tế trạm biến áp.
6. Phạm vi ứng dụng, công dụng và các bước chọn thiết bị và khí cụ điện: máy cắt và dao cách ly, kháng điện, thanh dẫn, thanh góp, cáp điện, máy biến áp đo lường, cột thu lôi – dây thu lôi, thiết bị chống sét, nối đất.
7. Nguyên lý quá dòng điện: chọn dòng điện khởi động của bảo vệ quá dòng điện có thời gian và bảo vệ quá dòng cắt nhanh.
8. Nguyên lý so lệch dòng điện, nguyên lý so sánh pha dòng điện và nguyên lý tổng trở.
9. Bảo vệ quá dòng điện có định hướng công suất, phạm vi ứng dụng."