Em là sinh viên năm 2 khoa CNTT & TT, thường thì học kỳ 1 của năm 2 sẽ vẫn do nhà trường xếp lịch học nhưng mà lần này em thấy sai tùm lum hết rồi.

- Lúc mới có lịch, em xem lịch thấy bị lỗi vì có 2 môn Tư tưởng và 2 môn Quân sự
- Sáng nay xem lịch thấy phòng đào tạo đã sửa 1 chút vì có 2 môn Tư tưởng và chỉ còn 1 môn Quân sự
- Chiều nay xem lịch thì thấy họ đã sửa xong việc trùng môn.

Tuy nhiên túm lại là vẫn không có môn Tin Đại cương, thế là thế nào các bác nhỉ. Tình hình là thứ 2 này là bắt đầu học rồi mà xem lịch thì thứ 2 không phải học môn nào. Chỉ sợ họ sửa lịch muộn làm mình nhỡ mất buổi học đầu tiên thì toi