em học k55.kỳ 2 bị đình chỉ học tập mức 2.vậy em có được phân nghành không?