Cho e hỏi đk để học song ngành hoặc song bằng như thế nào? Học như thế nào và học phí ra sao? Nếu e học cơ khí thì nên học thêm ngành nào nữa (nói thật là e vẫn cực khoái học CNTT). Cảm ơn nhiều!!!