Chào các bạn khoa kinh tế quản lý!

Mình là svbkd hiện tại mình đang học thêm vb2 qtdn, có bài tập lớn môn kinh tế lượng khó quá mình hok làm đc, các bạn ai có thể giúp mình vs. Mình sẽ cảm ơn và hậu tạ
Đây là đề bài và 1 số hướng dẫn tương tự:

Đề Bài:

Hãy tiến hành thu thập số liệu trong vòng 15 năm(15 quan sát)của 1 biến kinh tế bất kỳ.Xem xét mối quan hệ của biến kinh tế đó với các biến liên quan(biến độc lập).Sử dụng phần mềm exel tiến hành viết mô hình hồi quy mẫu,nhận xét độ phù hợp mô hình, ước lượng khoảng tin cậy của các tham số trong mô hình hồi quy tổng thể,kiểm định ý nghĩa của mô hình và xem xét hiện tượng đa cộng tuyến.(ít nhất 3 biến)
Phần hướng dẫn:
I.tựa đề
Tên đề tài,giói thiệu về đề tài nghiên cứa
II.Nội dung
1.mục đích nghiên cứu
2.Định nghĩa vấn đề
VDấn đề lạm phát
2.1 lạm phát là gì?
2.2 lạm phát tính ntn?
2.3 nguyên nhân
2.4 Lựa chon biến độc lập
VD:
– Tác động của giá dầu
- Tốc độ tăng trưởng GDP của VN
- Giá trị nhập khẩu
- Tốc độ tăng cung tiền của VN
- ….
a)Tác động của giá dầu ….
…….Phần này giải thích xem nó tác động như thế nào….

Mình đang cần gấp ai giúp đc liên lạc theo yahoo của mình nhé: snow_angel119223

Cảm ơn cả nhà nhiều.