Em là SV K55 , nhận quyết định đình chỉ vào HK 2 năm 2010-2011 .
Vừa rùi e có làm thủ tục quay trở lại học và được Phòng đào tạo đưa cho quyết định : tiếp nhận trở lại. Trên đó có hướng dẫn được tiếp nhận vào HK 1 2011-2012 . ( đọc thông báo trên web của trường thì hạn đăng ký là 12-8-2011 . Vậy là sắp hết hạn rùi s )
Vậy có anh chị nào có chút kinh nghiệm về vụ này thì chỉ em với nha!! Thanks