tình hình là vừa rồi do nhiều nguyên nhân nên mình mua hồ sơ cao học hồi tháng 3 lại bỏ không nộp.H thấy tiếc quá , đằng nào cũng học cho xong đi . Bằng ĐHBK cũng chỉ đủ kiếm 1 cái việc

Làn trước hỏi bên giáo vụ thì họ bảo hình như có 2 đợt, nhưng không nắm chắc.ACE ai biết cho mình hỏi với. ngoài đợt nộp hồ sơ tháng 3 thi tháng 8 ra cao học trường mình còn tuyển đợt nào nữa không ? mua hồ sơ lúc nào và bao giờ thi ? ai có kinh nghiệm săn học bổng du học thạc sĩ thì share với, chưa thử chưa biết

thanks